COleClientItem::OnDeactivateUI

wirtualne nieważne OnDeactivateUI ( BOOL bUndoable );

Parametry

bUndoable

Określa, czy można cofnąć zmian edycyjnych.

Uwagi

Wywoływana, gdy użytkownik dezaktywuje elementu, który został aktywowany w miejscu. Ta funkcja przywraca interfejsu użytkownika aplikacji kontenera do stanu pierwotnego, ukrywanie wszelkich menu i inne formanty, które zostały utworzone dla aktywacji w miejscu.

BUndoable ma wartość FALSE, pojemnik należy wyłączyć polecenia Cofnij, w rezultacie odrzucając Państwo Cofnij kontenera, ponieważ wskazuje on, że ostatnie operacje wykonywane przez serwer jest nieodwracalna.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnActivateUI, COleClientItem::OnDeactivateAndUndo, COleClientItem::OnDeactivate

Index