COleClientItem::OnChangeItemPosition

wirtu&alne BOOL OnChangeItemPosition ( Stała CRectamp; rectPos );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli położenie elementu jest zmienione; inny sposób 0.

Parametry

rectPos

Wskazuje położenie elementu względem obszaru klienta aplikacji kontenera.

Uwagi

Wywoływany przez ram powiadamia kontener, w którym element OLE stopniu zmienił się podczas aktywacji w miejscu. Domyślna implementacja określa nowe Prostokąt widoczny elementu OLE i wywołuje SetItemRects nowymi wartościami. Domyślna implementacja oblicza Prostokąt widoczny dla towaru i przekazuje te informacje do serwera.

Zastąpić tę funkcję do stosuje się specjalne zasady operację resize/move. Jeżeli aplikacji jest napisany w MFC, to wywołanie powstaje, ponieważ serwer o nazwie COleServerDoc::RequestPositionChange.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleServerDoc::RequestPositionChange

Index