COleClientItem::OnActivateUI

wirtualne nieważne OnActivateUI ( );

Uwagi

Ramach wywołuje OnActivateUI , gdy obiekt aktywny stan interfejsu użytkownika. Obiekt został zainstalowany jego paska narzędzi i menu.

Domyślna implementacja pamięta serwera HWND później wywołań GetServerWindow.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnDeactivate, COleClientItem::OnDeactivateUI, COleClientItem::OnActivate, COleClientItem::CanActivate

Index