COleClientItem::OnActivate

wirtualne nieważne OnActivate ( );

Uwagi

Wywoływany przez ram o element, że właśnie został aktywowany w miejscu. Należy zauważyć, że ta funkcja nazywa się do wskazania, że serwer jest uruchomiony, nie po to, aby wskazać, że jego interfejs użytkownika został zainstalowany w aplikacji kontenera. W tym momencie obiekt nie ma interfejsu aktywnego użytkownika (nie jest activeUIState). Nie został on zainstalowany, jego menu lub paska narzędzi. Wywoływana jest funkcja Państwa OnActivateUI , kiedy tak się stanie.

Domyślna implementacja wywołuje funkcję Państwa OnChange z OLE_CHANGEDSTATE jako parametr. Zastąpić tę funkcję do wykonywania niestandardowej przetwarzania, gdy element staje się aktywny w miejscu.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnDeactivate, COleClientItem::OnDeactivateUI, COleClientItem::OnActivateUI, COleClientItem::CanActivate

Index