COleClientItem::IsOpen

BOOL IsOpen ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element OLE jest otwarta; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zobaczyć, czy element OLE jest otwarta; oznacza to, że została otwarta w instancji aplikacji serwera, uruchomione w osobnym oknie. Służy do ustalenia, kiedy rysowanie obiektu wzorkiem wylęgu. Otwórz obiekt powinny mieć zakreskowane rysowane na wierzchu obiektu. W tym celu można użyć obiektu CRectTracker.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetItemState, CRectTracker

Index