COleClientItem::IsLinkUpToDate

BOOL IsLinkUpToDate ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element OLE jest uaktualniany; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zobaczyć, czy element OLE jest aktualny. Połączonego elementu może być nieaktualny jeśli jej dokument źródłowy został zaktualizowany. Osadzony element, który zawiera łącza znajdujące się w nim podobnie może stać się nieaktualne. Funkcja wykonuje sprawdzenie cyklicznych pozycja OLE. Należy zauważyć, że określenia, czy element OLE jest nieaktualny może być droższe jako faktycznie wykonywanie aktualizacji.

To jest wywoływana automatycznie przez implementację COleLinksDialog.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleObject::IsUpToDate w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index