COleClientItem::IsInPlaceActive

BOOL IsInPlaceActive ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element OLE jest aktywny w miejscu; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zobaczyć, czy element OLE jest aktywny w miejscu. To wspólne wykonanie różnych logikę w zależności od tego, czy element jest edytowany w miejscu. Funkcja sprawdza, czy bieżący stan elementu jest równy activeState lub activeUIState.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetItemState

Index