COleClientItem::GetUserType

nieważne GetUserType ( USERCL&ASSTYPE nUserClassType, CStringamp; rString );

Parametry

nUserClassType

Wartość wskazująca żądany wariant Ciąg opisujący typ elementu OLE. To może mieć jedną z następujących wartości:

rString

Odwołanie do obiektu CString , którego Ciąg opisujący typ elementu OLE jest zwracane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać użytkownika widoczny ciąg opisujący typ elementu OLE, takich jak "Dokument programu Word." Często jest to wpis w bazie danych rejestracji systemu.

Jeśli wpisz pełną nazwę jest żądanej, ale nie są dostępne, krótka nazwa jest używana zamiast. Jeśli nie ma wpisu typu OLE element znajduje się w bazie danych rejestracji, lub jeśli nie ma żadnych typów użytkownika zarejestrowany typ elementu, OLE, następnie typ użytkownika aktualnie przechowywane w elemencie OLE jest używany. Jeśli ta nazwa typu użytkownika jest pusty ciąg znaków, nbsp; "&Nieznany obiekt" jest używany.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleObject::GetUserType w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetType

Index