COleClientItem::GetType

OLE_OBJTYPE GetType ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba całkowita bez znaku z jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do ustalenia, czy element OLE został osadzony czy połączony lub statyczne.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::GetUserType

Index