COleClientItem::GetLastStatus

SCODE GetLastStatus ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość SCODE.

Uwagi

Zwraca kod stanu ostatniej operacji OLE. Państwa funkcje, które zwracają wartości Logicznej Fałszlub innego członka funkcje, które zwracają wartość NULL GetLastStatus zwraca bardziej szczegółowe informacje o awarii. Należy pamiętać, że większość funkcji członek OLE generują wyjątki dla bardziej poważne błędy. Informacje szczegółowe dotyczące interpretacji SCODE zależy od podstawowej wywołanie OLE, który ostatnio zwrócił wartość SCODE.

Aby uzyskać więcej informacji o SCODE, zobacz Struktury kody błędów COM w dokumentacji zestawu SDK platformy.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index