COleClientItem::GetItemState

UINT GetItemState ( ) Stała;

Wartość zwracany

COleClientItem::ItemState wyliczone wartości, który może mieć jedną z następujących czynności: emptyState, loadedState, openState, activeState, activeUIState. Aby uzyskać informacje o tych państw, zobacz artykuł pojemniki: stanów elementu klienta w Visual C++ Programmer's Guide.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Pobierz bieżący stan zapasów OLE. Aby być powiadamiany, gdy zmieni się stan elementu OLE, należy użyć funkcji członek OnChange.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł pojemnikach: Stanów klienta-elementu w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::OnChange

Index