COleClientItem::GetInPlaceWindow

CWnd * GetInPlaceWindow ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik do okna edycji w miejscu towaru; NULL Jeśli element nie jest aktywna lub jeśli jego serwer jest niedostępny.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetInPlaceWindow , aby uzyskać wskaźnik do okna, w którym towar został otwarty do edycji w miejscu. Ta funkcja powinna być wywołana tylko dla elementów, które są aktywne w miejscu.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::Activate, COleClientItem::Deactivate, COleClientItem::SetItemRects

Index