COleClientItem::GetIconicMetafile

HGLOBAL GetIconicMetafile ( );

Wartość zwracany

Uchwyt do metapliku w przypadku powodzenia; inny sposób NULL.

Uwagi

Pobiera metapliku używanych do rysowania ikonę elementu. W przypadku nie Bieżąca ikona, zwracany jest ikona domyślna. To jest wywoływana automatycznie przez okna dialogowe MFC/OLE i zazwyczaj jest bezpośrednio nie wywołano.

Ta funkcja wymaga również SetIconicMetafile do buforowania metaplików do późniejszego użycia.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::SetIconicMetafile

Index