COleClientItem::GetDrawAspect

DVASPECT GetDrawAspect ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartości z wyliczenia DVASPECT , których wartości są wymienione w Skorowidzu dla SetDrawAspect.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetDrawAspect , aby określić bieżącą "aspekt" lub widoku elementu. Aspekt określa, jak towar ma być renderowane.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::SetDrawAspect, COleClientItem::Draw

Index