COleClientItem::GetDocument

COleDocument * GetDocument ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do dokumentu, który zawiera element OLE. NULL Jeśli element nie jest częścią dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać wskaźnik do dokumentu, który zawiera element OLE. Ten wskaźnik umożliwia dostęp do obiektu COleDocument , który został przekazany jako argument do konstruktora COleClientItem.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::COleClientItem, COleDocument, COleLinkingDoc

Index