COleClientItem::GetClipboardData

nieważne GetClipboardData ( COleDataSource * pDataSource, BOOL bIncludeLink = ma wartość FALSE, LPPOINT lpOffset = NULL, LPSIZE lpSize = NULL );

Parametry

pDataSource

Wskaźnik do obiektu COleDataSource , który będzie odbierał dane zawarte w ppkt OLE.

bIncludeLink

Prawda , jeśli łącze danych powinny być uwzględnione; inny sposób Fałsz.

lpOffset

Przesunięcie kursora z pochodzenia obiektu w pikselach.

lpSize

Rozmiar obiektu w pikselach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać obiekt COleDataSource , zawierający wszystkie dane, które będą umieszczane w Schowku przez wywołanie funkcji członek CopyToClipboard.

GetClipboardData nazywa się jako domyślna implementacja OnGetClipboardData. Zastąpić OnGetClipboardData , tylko wtedy, gdy użytkownik chce zaoferować formatów danych oprócz tych, które są oferowane przez CopyToClipboard. Umieścić te formaty w obiekcie COleDataSource , przed lub po wywołaniu CopyToClipboard, a następnie przekazać obiektu COleDataSource do funkcji COleDataSource::SetClipboard . Na przykład jeśli chcesz położenie elementu OLE w swoim dokumencie kontenera, aby dołączyć go do Schowka, będzie zdefiniować własny format dla przekazywania informacji i umieścić ją w COleDataSource przed wywołaniem metody CopyToClipboard.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataSource, COleClientItem::CopyToClipboard, COleDataSource::SetClipboard

Index