COleClientItem::GetClassID

nieważne Procedura GetClassID ( CLSID * pClassID ) Stała;

Parametry

pClassID

Wskaźnik na identyfikator typu CLSID pobrać identyfikatora klasy. Informacje o identyfikatorze CLSIDna ten temat można znaleYć w dokumentacji OLE.

Uwagi

Zwraca identyfikator klasy elementu do pamięci wskazywanego przez pClassID. Identyfikator klasy jest liczbą 128-bitowego, który unikatowo identyfikuje aplikację, którą edytuje element.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IPersist::GetClassID w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index