COleClientItem::GetActiveView

CView * GetActiveView ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do widoku; inny sposób NULL Jeśli element nie znajduje się w miejscu aktywowane.

Uwagi

Zwraca widok, w którym towar jest miejsce aktywowane.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::IsInPlaceActive, COleClientItem::GetDocument

Index