COleClientItem::Delete

nieważne Usuń ( BOOL bAutoDelete = TRUE );

Parametry

bAutoDelete

Określa, czy element ma być usunięte z dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby usunąć element OLE z kontenerem. Ta funkcja wywołuje funkcję Państwa wydania , co z kolei spowoduje usunięcie obiektu C++ dla towaru, trwałe usunięcie elementu OLE z dokumentu. Jeśli element OLE jest osadzony, skreśla się danych w trybie macierzystym dla towaru. Zamyka go zawsze uruchomiony serwer; w związku z tym, jeśli element jest otwarte połączenie, ta funkcja zamyka go.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::Release

Index