COleClientItem::CreateLinkFromClipboard

BOOL CreateLinkFromClipboard ( OLERENDER , że = OLERENDER_DRAW, CLIPFORMAT cfFormat = 0, LPFORMATETC lpFormatEtc = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

renderowanie

Flaga, określając, w jaki sposób serwer będzie renderowana element OLE. Możliwe wartości, zobacz OLERENDER w dokumentacji OLE.

cfFormat

Określa format danych schowka być buforowane podczas tworzenia elementu OLE.

lpFormatEtc

Wskaźnik do struktura FORMATETC Jeśli renderowania jest OLERENDER_FORMAT lub OLERENDER_DRAW. Podaj wartość dla tego parametru, tylko wtedy, gdy chcesz określić dodatkowe formatowanie informacji poza format schowka, określonej przez cfFormat. Jeżeli pominięto ten parametr, wartości domyślne są stosowane dla innych pól w struktura FORMATETC..

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia elementów połączonych z zawartości Schowka. Zazwyczaj wywołania funkcji z obsługi wiadomości do w menu Edycja polecenie Wklej łącze. (Polecenie Wklej łącze jest włączony w Domyślna implementacja COleDocument Jeśli Schowek zawiera element OLE, które mogą być połączone.)

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLERENDER i FORMATETC w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::CanPasteLink, COleClientItem::CreateLinkFromData, COleDataObject::AttachClipboard

Index