COleClientItem::CreateFromClipboard

BOOL CreateFromClipboard ( OLERENDER , że = OLERENDER_DRAW, CLIPFORMAT cfFormat = 0, LPFORMATETC lpFormatEtc = NULL );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

renderowanie

Flaga, określając, w jaki sposób serwer będzie renderowana element OLE. Możliwe wartości, zobacz OLERENDER w dokumentacji OLE.

cfFormat

Określa format danych schowka być buforowane podczas tworzenia elementu OLE.

lpFormatEtc

Wskaźnik do struktura FORMATETC Jeśli renderowania jest OLERENDER_FORMAT lub OLERENDER_DRAW. Podaj wartość dla tego parametru, tylko wtedy, gdy chcesz określić dodatkowe formatowanie informacji poza format schowka, określonej przez cfFormat. Jeżeli pominięto ten parametr, wartości domyślne są stosowane dla innych pól w struktura FORMATETC..

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do tworzenia elementu osadzonego z zawartości Schowka. Zazwyczaj wywołania funkcji z obsługi wiadomości polecenia Wklej w menu Edycja. (Polecenie Wklej jest włączony w ramach Jeśli funkcję Państwa CanPaste zwraca wartość różną od zera.)

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLERENDER i FORMATETC w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject::AttachClipboard, COleClientItem::CreateFromData, COleClientItem::CanPaste

Index