COleClientItem::COleClientItem

COleClientItem ( COleDocument * pContainerDoc = NULL );

Parametry

pContainerDoc

Wskaźnik kontenerem, który będzie zawierał ten element. Może to być jakąkolwiek pochodną COleDocument.

Uwagi

Obiekt COleClientItem i dodaje je do kolekcji dokumentów kontenera elementów dokumentu, który tworzy tylko obiekt C++ i nie wykonuje żadnych Inicjowanie OLE. Jeśli użytkownik przejdzie PUSTEGO wskaźnika, nie odbywa się w dokumencie kontenera. Należy jawnie wywołać COleDocument::AddItem.

Należy wywołać jednej z następujących funkcji członek tworzenia przed użyciem elementu OLE:

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument, COleDocument::AddItem

Index