COleClientItem::Close

nieważne Zamknij ( OLECLOSE dwCloseOption = OLECLOSE_SAVEIFDIRTY );

Parametry

dwCloseOption

Flaga, określając, w jakich okolicznościach element OLE jest zapisywany po zwraca Państwu załadowany. Może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji umożliwia zmianę stanu elementu OLE od stanu uruchomienia stan załadowany, oznacza to, że załadowane z jego obsługi w pamięci, ale serwer nie działa. Funkcja ta ma żadnego skutku, gdy element OLE nie jest uruchomiony.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleObject::Close w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::UpdateLink

Index