COleClientItem::CanPaste

statyczne BOOL PASCAL CanPaste ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element OLE osadzonych można wklejać ze Schowka; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zobaczyć, czy element OLE osadzonych można wklejać ze Schowka.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OleGetClipboard i OleQueryCreateFromData w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleClientItem::CanPasteLink, COleClientItem::CreateFromClipboard, COleClientItem::CreateStaticFromClipboard, COleDocument

Index