COleClientItem::CanActivate

wirtualne BOOL CanActivate ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli w miejsce aktywacji jest dozwolona; inny sposób 0.

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy użytkownik zażąda aktywacji w miejsce przedmiotu OLE; wartość zwracana przez funkcję określa, czy w miejscu aktywacji jest dozwolone. Domyślna implementacja pozwala w miejscu aktywacji, jeśli kontener posiada ważne okno. Zastąpić tę funkcję do wdrożenia specjalną logikę akceptowanie lub odmowy żądania aktywacji. Na przykład żądania aktywacji może zostać nieudzielony, jeśli element OLE jest zbyt mała lub nie widoczne.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IOleInPlaceSite::CanInPlaceActivate w dokumentacji OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index