COleClientItem::AttachDataObject

nieważne &AttachDataObject ( COleDataObjectamp; rDataObject ) const;

Parametry

rDataObject

Odwołanie do obiektu COleDataObject , że zostaną zainicjowane, aby umożliwić dostęp do danych w elemencie OLE.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zainicjowania COleDataObject dostęp do danych zawartych w elemencie OLE.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDataObject

Index