COleClientItem::ActivateAs

BOOL ActivateAs ( LPCTSTR lpszUserType, REFCLSID clsidOld, REFCLSID clsidNew );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

lpszUserType

Wskaźnik ciąg reprezentujący typ użytkownika docelowego, takich jak "Dokument programu Word."

clsidOld

Odwołanie do elementu bieżącej klasy identyfikator. Identyfikator klasy reprezentujące typ obiektu rzeczywistych, jak przechowywane, chyba że jest to łącze. W takim przypadku należy CLSID element, do którego odnosi się łącze. COleConvertDialog automatycznie dostarcza identyfikator klasy prawidłowego elementu.

clsidNew

Odniesienie do Identyfikatora klasy docelowej.

Uwagi

Używa OLE obiekt konwersji obiektów, aby uaktywnić element tak, jakby była ona element o typie określonym przez clsidNew. To jest wywoływana automatycznie przez COleConvertDialog::DoConvert. Jest ona nie zazwyczaj nazywana bezpośrednio.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleConvertDialog, COleClientItem::ConvertTo, COleClientItem::Reload

Index