Członkowie klasy COleChangeSourceDialog

Konstruktor

COleChangeSourceDialog Obiekt COleChangeSourceDialog.

Operacje

DoModal Wyœwietla okno dialogowe OLE Zmień Ÿródło.

Atrybuty

IsValidSource Wskazuje, czy Ÿródłem jest nieprawidłowy.
GetFileName Pobiera nazwę pliku z nazwy Ÿródła.
GetDisplayName Pobiera nazwę wyœwietlania pełnej Ÿródła.
GetItemName Pobiera nazwę elementu z nazwy Ÿródła.
GetFromPrefix Pobiera prefiks poprzednie Ÿródła.
GetToPrefix Pobiera prefiks nowego Ÿródła

Członek danych

m_cs Struktura, która kontroluje zachowanie okna dialogowego.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index