COleChangeSourceDialog

Klasa COleChangeSourceDialog jest używana w oknie dialogowym OLE Zmień źródło. Utwórz obiekt klasy COleChangeSourceDialog , gdy chcesz wywołać tego okna dialogowego. Po obiekt COleChangeSourceDialog został wybudowany, aby zainicjować wartości lub Państwa formantów w oknie dialogowym można użyć struktury m_cs . Struktura m_cs jest typu OLEUICHANGESOURCE. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z tej klasy okna dialogowego zobacz opis funkcji członek DoModal.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICHANGESOURCE strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyficznych dla OLE okien dialogowych, zobacz artykuł Okien dialogowych w OLE w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxodlgs.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog

Index