COleChangeSourceDialog::m_cs

Uwagi

Ten element członkowski danych jest strukturą typu OLEUICHANGESOURCE. OLEUICHANGESOURCE jest używana w celu sterowania zachowaniem okna dialogowego OLE Zmień źródło. Członkowie tej struktury mogą być modyfikowane bezpośrednio.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICHANGESOURCE strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleChangeSourceDialog::COleChangeSourceDialog

Index