COleChangeSourceDialog::IsValidSource

BOOL IsValidSource);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli nowe źródło jest prawidłowa, w przeciwnym razie 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby określić, czy nowe źródło jest prawidłowy. Wywołanie funkcji tylko po DoModal zwraca IDOK.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICHANGESOURCE strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleChangeSourceDialog::DoModal

Index