COleChangeSourceDialog::GetToPrefix

CString GetToPrefix);

Wartość zwracany

Nowy ciąg prefiks źródła.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji można uzyskać nowy ciąg znaków prefiksu źródła. Wywołanie funkcji tylko po DoModal zwraca IDOK.

Wartość ta pochodzi bezpośrednio od członka lpszTo struktury OLEUICHANGESOURCE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICHANGESOURCE strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleChangeSourceDialog::GetFromPrefix

Index