COleChangeSourceDialog::GetItemName

CString GetItemName);

Wartość zwracany

Część monikera element nazwą wyświetlaną źródła COleClientItem określone w konstruktorze.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać część monikera pozycji Nazwa wyświetlana pozycja połączonych klientów. Monikera pliku wraz z moniker elementu nadaje nazwę pełny ekran.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleChangeSourceDialog::GetFile&Name, COleChangeSourceDialog::GetDisplayName

Index