COleChangeSourceDialog::GetFromPrefix

CString GetFromPrefix);

Wartość zwracany

Poprzednie ciąg prefiks źródła.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać poprzedniego ciąg prefiks dla źródła. Wywołanie funkcji tylko po DoModal zwraca IDOK.

Wartość ta pochodzi bezpośrednio od członka lpszFrom struktury OLEUICHANGESOURCE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICHANGESOURCE strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleChangeSourceDialog::GetToPrefix

Index