COleChangeSourceDialog::GetFileName

CString GetFileName);

Wartość zwracany

Część monikera pliku nazwa wyświetlana źródła COleClientItem określone w konstruktorze.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby pobrać część monikera pliku nazwa wyświetlana pozycja połączonych klientów. Monikera pliku wraz z moniker elementu nadaje nazwę pełny ekran.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleChangeSourceDialog::GetDisplay&Name, COleChangeSourceDialog::GetItemName

Index