COleChangeSourceDialog::GetDisplayName

CString GetDisplayName);

Wartość zwracany

Nazwa wyświetlana pełna źródła (monikera) COleClientItem określone w konstruktorze.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania nazwy wyświetlanej kompletne dla zapasu połączonego klienta.

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;COleChangeSourceDialog::GetFile&Name, COleChangeSourceDialog::GetItemName

Index