COleChangeSourceDialog::DoModal

int wirtualnych (DoModal);

Wartość zwracany

Stan zaawansowania w oknie dialogowym. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe OLE Zmień źródło.

Jeśli chcesz zainicjować różnych formantów okna dialogowego ustawiając członków o strukturze m_cs , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest konstruowana.

DoModal zwraca IDOK, można wywołać funkcji pobierania ustawień użytkownika lub informacje w oknie dialogowym. Poniższa lista nazw funkcji typowej kwerendy:

Omówienie COleChangeSourceDialog |nbsp; Członkowie klasy Wykres hierarchii

Zobacz też COleChangeSourceDialog::COleChangeSourceDialog

Index