Członkowie klasy COleChangeIconDialog

Członkowie danych

m_ci Struktura, która kontroluje zachowanie okna dialogowego.

Budowa

COleChangeIconDialog Obiekt COleChangeIconDialog.

Operacje i atrybuty

DoModal Wyświetla okno dialogowe OLE 2 Zmienianie ikony.
DoChangeIcon Wykonuje określono w oknie dialogowym zmiany.
GetIconicMetafile Gets a handle to metapliku skojarzone z formularzem ikoniczna tego elementu.

Omówienie COleChangeIconDialog |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index