COleChangeIconDialog::m_ci

Uwagi

Struktura typu OLEUICHANGEICON używane w celu sterowania zachowaniem okno dialogowe Zmienianie ikony. Członkowie tej struktury mogą być modyfikowane, albo bezpośrednio, albo poprzez funkcje składowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUICHANGEICON strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówienie COleChangeIconDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleChangeIconDialog::COleChangeIconDialog

Index