COleChangeIconDialog::GetIconicMetafile

HGLOBAL GetIconicMetafile ( ) Stała;

Wartość zwracany

Uchwyt do Metaplik zawierający ikoniczna aspekt nową ikonę, jeśli okno dialogowe został zwolniony wybierając przycisk OK; w przeciwnym razie ikonę postaci, w jakiej był przed wyświetlane było okno dialogowe.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać dojście do metaplik, który zawiera ikony aspekt zaznaczonego elementu.

Omówienie COleChangeIconDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleChangeIconDialog::DoModal, COleChangeIconDialog::COleChangeIconDialog, COleChangeIconDialog::DoChangeIcon

Index