COleBusyDialog::m_bz

Uwagi

Struktura typu OLEUIBUSY używane w celu sterowania zachowaniem oknie serwer jest zajęty. Członkowie tej struktury mogą być modyfikowane, bezpośrednio lub za pośrednictwem funkcje składowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz OLEUIBUSY strukturze OLE 2.01 użytkownika interfejs biblioteki.

Omówie&nie COleBusyDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleBusyDialog::COleBusyDialog, COleBusyDialog::DoModal

Index