COleBusyDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( );

Wartość zwracany

Rodzaj wybór dokonany.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu uzyskania typ zaznaczenia wybrane przez użytkownika w oknie dialogowym serwer jest zajęty.

Wartość zwracany typ są określane przez typ wyliczeniowy Zaznaczenie , zgłoszonych w klasie COleBusyDialog.

wylicz zaz&naczenia
{
 nbsp; Minimalizowany,
   Ponów próbę,
   callUnblocked
}

Krótkie opisy tych wartości wykonaj:

Omówie&nie COleBusyDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleBusyDialog::DoModal

Index