COleBusyDialog::DoModal

wirtualne int DoModal ( ) Stała;

Wartość zwracany

Stan zaawansowania w oknie dialogowym. Jedna z następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe OLE serwer jest zajęty lub serwer nie odpowiada.

Jeśli chcesz zainicjować różnych formantów okna dialogowego ustawiając członków o strukturze m_bz , należy to zrobić, przed wywołaniem metody DoModal, ale po obiektu okna dialogowego jest konstruowana.

DoModal zwraca IDOK, można wywołać innych funkcji pobierania ustawień lub informacje, które zostało wprowadzone przez użytkownika do okna dialogowego.

Omówie&nie COleBusyDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COleBusyDialog::GetSelectionType, COleBusyDialog::m_bz

Index