Członkowie klasy cObList

Budowa

CObList Konstrukcje pustą listę dla wskaźników CObject.

Head/ogona dostępu

GetHead Zwraca wartość elementu nagłówkowego listy (nie może być puste).
GetTail Zwraca element ogona listy (nie może być puste).

Operacje

RemoveHead Usuwa element z szefa listy.
RemoveTail Usuwa element z ogona listy.
AddHead Dodaje element (lub wszystkie elementy na innej liście) szefowi listy (sprawia, że nowe head).
AddTail Dodaje element (lub wszystkie elementy na innej liście) do ogona listy (sprawia, że nowe ogon).
RemoveAll Usuwa wszystkie elementy z tej listy.

Iteracja

GetHeadPosition Zwraca położenie elementu nagłówkowego listy.
GetTailPosition Zwraca położenie elementu ogona listy.
GetNext Pobiera następnego elementu na iterowanie.
GetPrev Pobiera poprzedniego elementu na iterowanie.

Pobieranie/modyfikacja

GetAt Pobiera element w danym położeniu.
SetAt Ustawia elementu w danym miejscu.
RemoveAt Usuwa element z listy, określił pozycji.

Wstawiania

InsertBefore Wstawia nowy element przed danej pozycji.
InsertAfter Wstawia nowy element po danej pozycji.

Wyszukiwanie

Znajdź Pobiera pozycję element określony przez wartość kursor.
FindIndex Pobiera pozycję element określony przez indeksu.

Stan

GetCount Zwraca liczbę elementów na tej liście.
Funkcja IsEmpty Testy dla warunku pustą listę (brak elementów).

Omówie&nie cObList |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index