CObList::RemoveTail

CObject * RemoveTail ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik na obiekt, który był przy bełcie listy.

Uwagi

Usuwa element z ogona listy i zwraca wskaźnik do niego.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody RemoveTail. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

Przykład

Lista cObList;
CAge * pa1;
CAge * pa2;

Lista.AddHead (pa1 = nowe CAge (21));
Lista.AddHead (pa2 = nowe CAge (40)); / / Lista zawiera teraz (40, 21).
ASSERT (lista *(CAge*).RemoveTail() == CAge (21)); nbsp; / / Old ogonem
ASSERT (lista *(CAge*).GetTail() == CAge (40));  / / &New ogon
Usuń pa1;
Usuń pa2; / / Czyszczenie pamięci

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::GetTail, CObList::AddTail

Index