CObList::RemoveHead

CObject * RemoveHead ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik CObject wcześniej na czele listy.

Uwagi

Usuwa element z szefa listy i zwraca wskaźnik do niego.

Należy się upewnić, że lista nie jest pusta przed wywołaniem metody RemoveHead. Jeśli lista jest pusta, wersja debugowania biblioteki klas Microsoft Foundation deklaracji rozkazujących. Zweryfikuj, że lista zawiera elementy za pomocą IsEmpty.

Przykład

Lista cObList;
CAge * pa1;
CAge * pa2;

Lista.AddHead (pa1 = nowe CAge (21));
Lista.AddHead (pa2 = nowe CAge (40)); / / Lista zawiera teraz (40, 21).
ASSERT (lista *(CAge*).RemoveHead() == CAge (40)); nbsp; / / Old head
ASSERT (lista *(CAge*).GetHead() == CAge (21));  / / &New głowy
Usuń pa1;
usuwanie pa2

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::GetHead, CObList::AddHead

Index