CObList::RemoveAll

nieważne RemoveAll ( );

Uwagi

Usuwa wszystkie elementy z tej listy i zwalnia skojarzona pamięć CObList . Błąd nie jest generowany, jeśli lista już jest pusta.

Po usunięciu elementów z CObList, możesz usunąć wskaźniki obiektu z listy. Jest odpowiedzialny za usuwanie same obiekty.

Przykład

Lista cObList;
CAge * pa1;
CAge * pa2;
ASSERT (lista.IsEmpty()); / / Tak jest.
Lista.AddHead (pa1 = nowe CAge (21));
Lista.AddHead (pa2 = nowe CAge (40)); / / Lista zawiera teraz (40, 21).
ASSERT (! lista.IsEmpty()); / / &Nie tak nie jest.
Lista.RemoveAll(); / / CAge firmy nie są zniszczone.
ASSERT (lista.IsEmpty()); / / Tak jest.
Usuń pa1; nbsp;    / / Teraz usunąć obiekty CAge.
usuwanie pa2

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index