CObList::IsEmpty

BOOL IsEmpty ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli lista jest pusta; inny sposób 0.

Uwagi

Wskazuje, czy ta lista zawiera żadnych elementów.

Przykład

Zobacz przykład RemoveAll.

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::GetCount

Index