CObList::InsertBefore

Stanowisko InsertBefore ( stanowisko pozycji, CObject * newElement );
rzut ( CMemoryException );

Wartość zwracany

Wartość pozycji , używany w iteracji lub obiektu kursor pobierania; NULL Jeśli lista jest pusta.

Parametry

stanowisko

Wartość pozycji zwrócony przez poprzednie wywołanie funkcji Państwa GetNext, GetPrevlub znaleźć.

newElement

Wskaźnik obiektu należy dodać do tej listy.

Uwagi

Dodaje element na tej liście przed elementem w określonym położeniu.

Przykład

  Lista cObList;
  POŁOŻENIE pos1, pos2;
  Lista.AddHead (nowe CAge (21));
  Lista.AddHead (nowe CAge (40)); / / Lista zawiera teraz (40, 21).
  Jeżeli ((pos1 = lista.GetTailPosition())! = NULL)
  {
  nbsp;  pos2 = lista.InsertBefore (pos1, nowe CAge (65));
  }
#ifdef _DEBUG
  afxDump.SetDepth (1);
  afxDump << "InsertBefore przykład:" << & listy << "" \n";
#ENDIF

Wyniki tego programu są następujące:

I&nsertBefore przykład: CObList z elementami 3
 nbsp;  Koszyk w $4AE2 40
    Koszyk w $4B02 65
    Koszyk w $49E6 21

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::Find, CObList::InsertAfter

Index