CObList::InsertAfter

Stanowisko InsertAfter ( stanowisko pozycji, CObject * newElement );
rzut ( CMemoryException );

Parametry

stanowisko

Wartość pozycji zwrócony przez poprzednie wywołanie funkcji Państwa GetNext, GetPrevlub znaleźć.

newElement

Wskaźnik obiektu należy dodać do tej listy.

Uwagi

Dodaje element na liście po elemencie w określonym położeniu.

Przykład

  Lista cObList;
  POŁOŻENIE pos1, pos2;
  Lista.AddHead (nowe CAge (21));
  Lista.AddHead (nowe CAge (40)); / / Lista zawiera teraz (40, 21).
  Jeżeli ((pos1 = lista.GetHeadPosition())! = NULL)
  {
  nbsp;  pos2 = lista.InsertAfter (pos1, nowe CAge (65));
  }
#ifdef _DEBUG
  afxDump.SetDepth (1);
  afxDump << "InsertAfter przykład:" << & listy << "" \n";
#ENDIF

Wyniki tego programu są następujące:

I&nsertAfter przykład: CObList z elementami 3
 nbsp;   Koszyk w $4A44 40
     Koszyk w $4A64 65
     Koszyk w $4968 21

Omówie&nie cObList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList::Find, CObList::InsertBefore

Index